Поиск по базам:


marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech
Marta Balcerek-Kosiarz Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Marta Balcerek-Kosia...

Marta Balcerek-Kosiarz Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyj...

Подробнее...

Цена: 529.26 RUR

Купить

Похожие товары...

Marta Balcerek-Kosiarz Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Marta Balcerek-Kosia...

Marta Balcerek-Kosiarz Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Po...

Подробнее...

Цена: 410.71 RUR

Купить

Похожие товары...

Группа авторов Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Группа авторов Innow...

Группа авторов Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia ko...

Подробнее...

Цена: 627.27 RUR

Купить

Похожие товары...

Eulalia Skawińska Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Eulalia Skawińska Kl...

Eulalia Skawińska Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innow...

Подробнее...

Цена: 840.1 RUR

Купить

Похожие товары...

Andreas Bielig Perspektywy socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce i w Niemczech marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Andreas Bielig Persp...

Andreas Bielig Perspektywy socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce i w...

Подробнее...

Цена: 470.45 RUR

Купить

Похожие товары...

Sylwia Słowińska Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Sylwia Słowińska Edu...

Sylwia Słowińska Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech

Подробнее...

Цена: 728.08 RUR

Купить

Похожие товары...

Tomasz Domański Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Tomasz Domański Mark...

Tomasz Domański Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji mi...

Подробнее...

Цена: 313.64 RUR

Купить

Похожие товары...

Joanna Andrychowicz-Skrzeba Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Joanna Andrychowicz-...

Joanna Andrychowicz-Skrzeba Polityka historyczna w Polsce i Niemczech...

Подробнее...

Цена: 933.44 RUR

Купить

Похожие товары...

Sławomir Pastuszka Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Sławomir Pastuszka R...

Sławomir Pastuszka Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsc...

Подробнее...

Цена: 411.65 RUR

Купить

Похожие товары...

Группа авторов 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Группа авторов 25 la...

Группа авторов 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce...

Подробнее...

Цена: 896.1 RUR

Купить

Похожие товары...

Lucyna Rajca Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Lucyna Rajca Reformy...

Lucyna Rajca Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce

Подробнее...

Цена: 298.7 RUR

Купить

Похожие товары...

Marta Witkowska Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Marta Witkowska Kont...

Marta Witkowska Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sa...

Подробнее...

Цена: 1586.85 RUR

Купить

Похожие товары...

Łukasz Czekaj Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Łukasz Czekaj Edukac...

Łukasz Czekaj Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organi...

Подробнее...

Цена: 149.35 RUR

Купить

Похожие товары...

Группа авторов Polska: Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych polski marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Группа авторов Polsk...

Группа авторов Polska: Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w ks...

Подробнее...

Цена: 653.41 RUR

Купить

Похожие товары...

Maria Paula Malinowski Rubio Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Maria Paula Malinows...

Maria Paula Malinowski Rubio Imigranci a komunikacja międzykulturowa w...

Подробнее...

Цена: 582.65 RUR

Купить

Похожие товары...

Natalia Latuszek Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta marta balcerek kosiarz rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w polsce i niemczech

Natalia Latuszek Rol...

Natalia Latuszek Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjnoś...

Подробнее...

Цена: 700.08 RUR

Купить

Похожие товары...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Для информации:

Информация временно недоступна